Nieuwsbrief 1 van 2019: Terugblik 20e Scratch

Onze jubileum Scratch ligt al weer een paar maanden achter ons en daar kijken we nog steeds met heel veel plezier op terug!  En niet alleen het concert was geslaagd, maar ook het Halleluja met klokkenspel als buitengebeuren.

De tussenliggende tijd hebben wij als bestuur vooral benut door te evalueren en onze blik naar de toekomst te richten.

Geconcludeerd kon worden dat allen zeer tevreden waren over het resultaat , zowel dirigent Jules van Hessen, als de vier solisten, alle koor en/of orkestleden die we gesproken hebben zowel als de reacties vanuit het publiek.

Naast een graag geziene verbetering aan de geluidsinstallatie, is er een probleempje  met het  “heugelijke” feit dat er steeds meer zangers van buiten Zeeland naar ons evenement komen, maar dat heeft tevens als gevolg dat we ’s avonds bij het concert daardoor minderbezoekers trekken. Dat scheelt ons in het subsidieloze tijdperk een belangrijk deel aan inkomsten. Dat is jammer en daarom moet er dus hard aan gewerkt worden om ons Zeeuwse publiek meer te enthousiasmeren en door middel van meer publiciteit meer publiek ’s avonds in de Sint Jacobskerk  te krijgen. Suggesties uwerzijds zijn welkom!

Voorbereiding 21e Scratch

Onze dirigent Jules van Hessen had al aangekondigd de Scratch van 15 februari 2020 weer te willen leiden, maar ook Lauren Armishaw, sopraan, Carina Vinke, alt, Jean-Léon Klostermann, tenor en Robbert Muuse, bas reageerden zo enthousiast dat zij alle vier aangaven graag aande komende Scratch weer hun steentje bij te dragen! Dus wat dat betreft weer succes verzekerd!

Wij als bestuur gaan in de tussentijd met de geluidmensen van de kerk en van een geluidsbedrijf in gesprek hoe we de geluidsvoorziening tijdens de repetities en met name ook ’s avonds tijdens het concert kunnen verbeteren.

Begin oktober worden weer de uitnodigingen voor koor en orkest verzonden en kan de inschrijving hiervoor gestart worden.

In de tussentijd kunt u uw vrienden of vriendinnen of uw mede koorleden attent maken op het fenomeen Scratch Messiah Zeeland, zodat we de komende Scratch weer een grote groep enthousiaste zangers en zangeressen, maar ook concertbezoekers  kunnen verwelkomen.

Bestuur/vrijwilligers

Ons bestuur is afgelopen jaar gelukkig uitgebreid met enkele nieuwe bestuursleden. Daar zijn we heel blij mee. We zullen helaas nog van twee van de huidige bestuursleden  afscheid gaan nemen. We zoeken met name een nieuwe penningmeester.

Deelname in het bestuur kost niet veel tijd alleen de periode van na de kerst tot en met de Scratch Messiah in februari of maart vergt wat meer van uw tijd en er zijn enkele vergadering tussen door. Maar dit bestuurswerk schept ook zeer veel voldoening, omdat  het een ploeg betreft die goed is ingewerkt met een duidelijk draaiboek en goede contacten. Het regent dan ook elk jaar weer complimenten voor onze organisatie!

Kortom we kunnen nog goed mensen voor het bestuur of vrijwilligers gebruiken. Voor meer informatie of aanmelding even een mailtje naar scratchmessiah@zeelandnet.nl.

Inschrijving voor Scratch 2020

Begin oktober gaan we weer aan de slag voor de inschrijvingen voor de 21Scratch Messiah op zaterdag 15 februari 2020.

We zijn bezig een digitaal inschrijving- en betalingssysteem te maken. Dus houd u mail begin oktober in de gaten en bekijk goed hoe u dan moet handelen.

Wij zullen tegen die tijd op onze website www.scratchzeeland.nl u daar zo nodig over informeren.

Foto’s zijn gemaakt door Tarquinius Noyon