Aanmeldingsinformatie voor Scratch Messiah Zeeland 2022

U KUNT VANAF MEDIO OKTOBER INSCHRIJVEN VOOR 22E SCRATCH MESSIAH O.L.V. JULES VAN HESSEN DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022

IN DE SINT JACOBSKERK TE VLISSINGEN

OM BIJ HET BEGIN TE BEGINNEN

 

Al sinds jaar en dag wordt er in Engeland en Nederland op verschillende plaatsen gescratcht!

Sinds 2000 heeft Zeeland zijn eigen Scratch Messiah en nu alweer voor tweeëntwintigste keer.

Wat is “scratchen”?

Beginning from scratch” betekent in het algemeen: helemaal aan het begin beginnen.

Wat muziek betreft: in één dag met een groep mensen een muziekstuk instuderen en uitvoeren.

’s Morgens lijkt het nog “niets” en ’s avonds is het “heel wat”.

 

WAT GAAN WE DOEN?

 

Bij de Scratch Messiah Zeeland draait het om de Messiah van G.F. Handel

We zingen en spelen bij voorkeur uit de Novello uitgave NOV 070134 of uit Ed. Peters nr 7317.

Deze koorpartituur dient u zelf aan te schaffen.

Op internet zijn legio sites te vinden voor hulp bij instuderen.

 

WANNEER?

 

Op zaterdag 19 februari 2022 wordt de hele dag gerepeteerd.

Dirigent Jules van Hessen weet met zijn jarenlange scratch- ervaring iedereen optimaal te inspireren.

’s Avonds om half acht begint de uitvoering.

 

WAAR?

 

De plaats van ‘handeling’ is de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

 

WIE DOEN MEE?

 

- KOOR

Sopranen, alten, tenoren en bassen. Iedereen die graag de Messiah mee wil zingen is van harte welkom. Met ongeveer 225 zangers wordt - samen met orkest en solisten - muziek gemaakt in een open en ontspannen sfeer. Er wordt wél van u verwacht dat u uw partij kent, maar u mag heus wel eens een nootje missen.

- SOLISTEN

De solopartijen worden door professionele solisten gezongen. (zie website)

- KLEINKOOR

Ook dit jaar worden de koren “Let all the angels” en “Let us break” resp. Peters nrs. 33 en 39 of Novello nrs. 35 en 41 gezongen door de solisten, aangevuld met een klein aantal jonge ervaren zangers die door ons ons geselecteerd worden van enkele Zeeuwse scholen.

Deze koren behoeven de koorleden dit jaar dus niet in te studeren

Het “Grave” deel van koor “Since by man came death” Novello 46 of Peters 48 wordt door de solisten gezongen, waarna het koor bij het allegro invalt.

- ORKEST

Het orkest is van wezenlijk belang voor het welslagen van het geheel. Daarom moet het aan bepaalde eisen voldoen en stellen we het zelf samen. We nodigen hiervoor strijkers en blazers (fagotten, trompetten, hobo’s) en een paukenist uit, evenals een organist en een klavecinist.

Wel laten we altijd enkele plaatsen open voor nieuwe vergevorderde amateurmusici die mee willen doen. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Laurens Huige, laurens.huige@live.nl

 

 

WILT U MEEZINGEN?

 

ZO KUNT U ZICH INSCHRIJVEN

 

Uw online ingevulde inschrijfformulier verzendt u volgens de instructies.

Op het inschrijfformulier vindt u de kosten vermeld om aan deze dag mee te doen.

Als retour ontvangt u een aanmeldingsbewijs, waarmee u kunt nazien wat u heeft besteld.

De totale kosten dienen meteen bij aanmelding door u te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL44RABO0389319821 ten name van St. Scratch Messiah Zeeland te Middelburg.

Bij geen tijdige betaling geen deelname. Wanneer u bij een te groot aantal aanmeldingen niet geplaatst bent wordt uw bedrag uiteraard z.s.m. teruggestort.

 

EN DAN?

 

Als u bent geplaatst, ontvangt u medio december 2021 een deelnameformulier met uitgebreide informatie over de Scratchdag op 19 februari 2022 op de website. Wij verzoeken dit goed en grondig te lezen

Kunnen wij u door een te groot aantal aanmeldingen, niet plaatsen, ook dán ontvangt u bericht van ons.

Aangezien het aantal sopranen en alten afhangt van de deelname van tenoren en bassen vragen we vooral die stemmen (m/v) niet te lang te wachten met aanmelden.

 

Mocht u na inschrijving later onverhoopt verhinderd zijn om mee te doen, dan kunt u dit per mail melden tot 19 januari 2022 door het deelnemersbewijs terug te sturen. U krijgt uw storting dan z.s.m. terug.

Let op! Bij afmeldingen na deze datum wordt bij de terug storting € 10,-- ingehouden. Bij annuleringen ná 9 februari 2022 wordt niet meer teruggestort

 

GLOBAAL DAGSCHEMA VAN ZATERDAG 19 februari 2022

 

09.00 precies Kerk open/inchecken

09.30 – 12.30 Repeteren, met pauze

12.30 – 14.00 Wanneer hiervoor ingeschreven heeft ontvangt u aan de ontvangstbalie een lunchbon waarmee u kunt gaan lunchen in Cine -Café, Spuikomweg 3

Uiteraard kunt u ook zelf in de stad iets regelen of een lunchpakketje meenemen.

14.00 – 17.15 Repeteren, met pauze

17.30 – 19.00 Pauze: boterhammetje neemt u zelf mee. Wilt u soep, dan koopt u daar ’s morgens een munt voor.

U kunt ook even de stad in of langs de zee gaan wandelen.

19.30 – 22.30 Uitvoering en na afloop (als u wilt) gezellig even napraten.

 

LUISTEREN EN ANDERE ZAKEN

 

Niet iedereen zal kunnen of willen meedoen. Maar u bent met uw familie, vrienden en vriendinnen natuurlijk van harte welkom om ’s avonds naar de uitvoering te komen luisteren.

Een volle kerk is voor de deelnemers heel plezierig musiceren. Noteer de datum alvast in uw agenda.

De kaarten zijn mettertijd verkrijgbaar bij de voorverkoop adressen en ’s avonds aan de kerk of u kunt ze reserveren via ons mailadres.

Wellicht kent u mensen de ook willen meedoen verwijs hen naar onze website.

Is uw mailadres gewijzigd of wilt u geen informatie meer van ontvangen, meldt ons dit dan.

Stichting Scratch Messiah Zeeland, p.a. Distelstraat 12, 4341 JP Arnemuiden

e-mail: scratchmessiah@zeelandnet.nl website: www.scratchzeeland.nl

 

COVID-19

Wanneer de Scratch door beperkende maatregelen niet door kan gaan, storten wij uw inschrijfgeld na afrek van een klein bedrag van gemaakte onkosten door ons retour. Wij volgen de instructies van RIVM en kabinet.