Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming

Zoals U weet is per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening bevat de Nederlandse regels rond privacy en omgang met zogeheten persoonsgegevens. Ook Scratch Messiah Zeeland wil zich houden aan de eisen van de AVG. Voorop staat dat we uw privacy zeer serieus nemen en daarom behandelen we uw gegevens uiteraard zorgvuldig.

Als u bij Scratch Messiah Zeeland kaarten reserveert via ons E-mail adres is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten, zoals uw naam en woonplaats. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten welke gegevens we verwerken en wat wij ermee doen. Dat leest u hieronder, net als welke rechten u heeft in het kader van de AVG. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Laat het ons dan weten.

Welke gegevens verwerken wij van u?

We vragen ook uitsluitend om gegevens die nodig zijn indien u zich opgeeft voor deelname en om u te kunnen bereiken in geval van wijzigingen en mededelingen Dat gaat dus om gewone persoonsgegevens, onder meer om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw bankgegevens in verband met de betaling ( in het bijzonder voor terugbetaling bij rechtmatige annulering ). En ook uw adres  om de deelnemersboekjes en eventueel bestelde oefen cd’s te kunnen toezenden.

Ook uw leeftijd en stemsoort zijn bij opgave van belang voor een evenwichtige samenstelling van het koor. Voor de orkestleden natuurlijk ook het te bespelen instrument en (orkest) ervaring.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Bewaren van gegevens

Scratch Messiah Zeeland gebruikt en bewaart de gegevens in ons bestand uitsluitend voor de bovenstaande redenen. Wanneer u aangeeft dat u wilt dat gegevens gewijzigd worden of dat er niet langer gebruik gemaakt wordt van uw gegevens in ons bestand, zullen wij zo spoedig mogelijk uw gegevens corrigeren of deze verwijderen uit ons bestand.

Welke rechten heeft u volgens de AVG?

 

Middelburg, 24 mei 2018 
Stichting Scratch Messiah Zeeland
scratchmesiah@zeelandnet.nl