Nieuwsbrief 1 van 2020: Scratch 2021 in Vlissingen

Door het coronavirus is het voor ons allen de grote vraag of wij op 6 maart 2021 weer kunnen Scratchen in de St. Jacobskerk te Vlissingen. Wij volgen de richtlijnen van de overheidsinstanties op de voet en zullen ons in de eerste helft van oktober aanstaande beraden op de dan ontstane situatie. Rond half oktober zullen wij u, in nieuwsbrief 2,  informeren over ons voorlopige besluit over het al dan niet organiseren van de volgende Scratch in 2021. Bij die gelegenheid zullen wij uw mening vragen over uw mogelijke deelname.
Uiterlijk medio november aanstaande zullen wij, op basis van de dan bekende overheidsbesluiten ten aanzien van grote (koor-) evenementen, verdergaande versoepelingen en het van de baan zijn van de anderhalve metermaatregel, tot een vaststaand besluit komen over het al dan niet doorgaan van de 22e Scratch Messiah op 6 maart 2021.