Deelnemersinformatie Scratch Messiah 2023

Deelnemers informatie Scratch Messiah 2023
zaterdag 4 maart van 9.00 tot ca. 22.45.uur Sint Jacobskerk
Oude Markt 2 Vlissingen

WELKOM DEELNEMER

Fijn dat u nu toch na twee jaar deel kunt nemen aan deze Scratch van  het Oratorium Messiah van G.F. Handel die gerepeteerd en uitgevoerd zal worden op zaterdag 4 maart 2023 onder leiding van Jules van Hessen in de monumentale Sint Jacobskerk in Vlissingen.
Lees deze informatie goed door, want elk jaar is er wel een aantal zaken veranderd.
Het bestuur van Stichting  Scratch Messiah Zeeland en de gastvrouwen en heren van de Sint Jacobskerk staan de hele dag voor u klaar en wensen u, maar ook de vele bezoekers die u meeneemt
naar het concert, een zeer plezierige dag en avond toe.
Nieuw in deze Scratch is dat we nu een kleinkoor hebben van jongeren uit de provincie Zeeland, dat zal een verrassend effect geven.
Zit u met een dringende vraag, of is er iets niet in orde  of wilt u kaarten reserveren mail dan met scratchmessiah@zeelandnet.nl of bel naar 0118-615878 (secretaris) of 06 15514777 (deelnemerszaken).

DEELNEMERSBEWIJS
Dit informatieblad is meteen uw deelnemers bewijs, print het uit en noteer uw deelnemersnummer er op en neem het mee naar Vlissingen op 4 maart. Dat is ook handig op de scratch-dag zelf voor alle relevante informatie

KOORLEDEN
Koorleden gebruiken voor het zingen bij voorkeur de Novello uitgave NOV 070134 of Ed. Peters nummer 7317. Het is handig vooraf een overzichtje te maken van elk koor met de begintekst en het paginanummer. Zo voorkomt u dat het opzoeken te veel tijd kost tijdens de repetities. Bij twee stemmigheid binnen een koorpartij bereidt u beide stemmen voor, zodat de dirigent vrijelijk een indeling kan maken.
Tip! Als u bij de fugatische koren, zoals het slotkoor de eerste paar maten van uw inzet uit het hoofd leert, is de slag van de dirigent gemakkelijker te volgen.
De opstelling van het koor is met het succes van onze laatste scratch anders dan de jaren daarvoor: vanuit de kerk gezien de tenoren links van het orkest en de bassen rechts van het orkest. Op het podium achter het orkest de sopranen links en de alten rechts.
In verband met het risico van beschadiging  van de instrumenten verzoeken wij de koorleden dringend nooit door het orkest te lopen!
Voor een goed zicht op de dirigent:
    • Zijn de voorste vier rijen bij de sopranen en alten gereserveerd voor kleinere deelneemsters
    • Vragen wij erg lange deelnemers vragen wij aan de zijkanten plaats te nemen.
    • Kan één van onze bestuursleden u verzoeken van plaats te verwisselen.
    • De aller voorste rijen bij alle stemsoorten zijn voor onze jongeren!

 

Dit jaar zullen twee koren door een door ons samengesteld jeugdkoor worden uitgevoerd samen met de solisten. Het gaat om de koren “Let all the angels of God” en  ”Let us break their bonds asunder”.
Bij het koor “Since by man came death”  worden de Grave gedeeltes gezongen door de solisten en valt het grote koor in bij de Allegro’s.
We hebben deze Scratch dus geen eigen kleinkoor, want we vinden het belangrijk om jongeren uit de regio aan te trekken. De jonge stemmen zullen voor het publiek ook een bijzondere frisse afwisseling geven.

OKESTLEDEN
De orkestleden krijgen, zo nodig, de juiste en goed betekende partijen toegezonden. Wilt u de geleende muziek ná de uitvoering op uw stoel leggen? U wordt verzocht uw eigen lessenaar mee te nemen. De ervaring leert dat het licht in de kerk niet voor iedereen toereikend is. Neem, evt. een lessenaar lampje op batterijen mee. De instrumenten kunnen tijdens de lunch in de kerk blijven. We verzoeken degenen die met ons lunchen na afloop van de ochtendrepetitie direct naar het lunchadres te vertrekken, zodat ook u rustig van uw lunch kunt genieten. De dirigent spreekt met u af hoe laat hij weer met het orkest start.
Voor met name de violisten maar ook  voor de andere musici is er aan het eind van de middag repetitie een plekje in de kerk afgeschermd voor een broodnodige massage. Dit wordt gedaan door ervaren fysiotherapeuten van PMC  In Balans.

SOLISTEN
Ook dit jaar worden de solopartijen door vier professionals gezongen. Hun namen en foto’s staan op de website.

CONCERTKLEDING
Om een eenheid in de presentatie te bereiken, verzoeken we alle deelnemers tijdens het avondconcert gepaste donkere kleding te dragen, met onze huiskleur, zacht oranje/abrikoos als eventuele accentkleur. Tijdens de repetities kan de kleding informeel zijn. We wijzen er overigens op dat in de kerk geen kleedruimte aanwezig is. Geen geurtjes gebruiken is een dringend verzoek van meerdere zangers met longklachten.

FACILITEITEN
Bij de ontvangst in de kerk vinden de koorleden- na het inchecken- hun garderobe op de noorder- galerij. Vanaf de hoofdingang gezien aan de linkerzijkant naar boven. Orkest leden gebruiken de zuidergalerij, zij gaan aan de rechterkant naar boven. De solisten en dirigent vinden hun plek in de noorder consistorie, beneden aan de linkerkant.
De toiletvoorzieningen zijn vanaf de hoofdingang aan de linkerkant voor in de kerk. Het aantal toiletten is helaas beperkt, dat geldt vooral voor de dames.  Houd daar in de pauzes, maar vooral ook ’s avonds rekening mee!
De gastvrouwen en -heren van de kerk zijn u graag van dienst. Overdag zullen zij u in de pauzes van koffie, thee en frisdranken voorzien. Om dit snel te kunnen doen worden daarvoor door hen munten verkocht aan door hen bemande tafeltjes. Vanaf dit jaar uitsluitend met pin te betalen Blijft u alstublieft niet “hangen” bij de uitgiftebuffetten, zodat iedereen snel vaneen versnapering kan worden voorzien. In de avondpauze is ook soep verkrijgbaar, waarvoor u alleen ’s morgens een speciale soepmunt kunt aanschaffen.
Vanwege het warmteverlies in de kerk, verzoeken wij u bij het naar buiten gaan en weer naar binnen komen uitsluitend gebruik te maken van de zuider zij-ingang in de tuin en de deuren steeds te sluiten.
Uiteraard rookt u niet in de kerk en weet u dat de kerktuin geen peukenbak is.

INFORMATIEPUNT
In de kerk wordt door het bestuur een informatiepunt ingericht waar  u met eventuele vragen terecht kunt en waar u voor de toehoorders van het concert ’s avonds ook alvast kaarten kunt kopen, bestellen of reeds bestelde kaarten kunt afhalen en afrekenen, vanaf dit jaar ook met pin te betalen. Ook zijn daar in de pauze van 11 uur uitrijkaarten voor de parkeergarage de Fonteyne te koop , zie hoofdstukje bereikbaarheid kerk/parkeren

SPONSOREN
Deze dag zou niet mogelijk zijn zonder financiële steun en zouden we een dergelijke dag niet kunnen organiseren. Wij hebben daarom ook dit jaar weer een beroep gedaan op de gemeente Vlissingen, Stichting Moerman Promotie Vlissingen, Familiefonds Hurgronje, Stichting van de Sande Vlissingen, de Kattendijke /Drucker Stichting en de Fysiotherapeuten van PMC In Balans.
Hoe voller de kerk, hoe plezieriger het zingen, neem dus zoveel mogelijk supporters mee naar het concert. Ook dat maakt het mogelijk ook volgend jaar weer een Scratch Messiah voor u te kunnen organiseren.

LUNCH
Heeft u zich opgegeven voor de lunch dan dient u dit bij binnenkomst van de kerk dit aan te geven, dan ontvangt u van ons een lunchbon. U luncht in het Cine-Café, Spuikomweg 3, zie kaartje.
Voor de duidelijkheid deze lunch  bestaat uit een runder hamburger met frites, salade en mayonaise of een vegetarische hamburger met frites, salade en mayonaise.

ANNULEREN
Wij hebben u ingeschreven als deelnemer aan onze 22e Scratch Messiah Zeeland echter:
Koorleden:
Mocht u onverhoopt toch niet in staat zijn op 4 maart 2023 mee te zingen, dan kunt u zich tot uiterlijk 4 februari 2023 afmelden door dit duidelijk te mailen naar ons mail-adres: scratchmessiah@zeelandnet.nl met de naam, stemsoort en nummer van de zanger en de naam  van de rekeninghouder en rekeningnummer. Bij afmelding na deze datum wordt € 10,-- administratiekosten ingehouden en de rest geretourneerd. Bij afmelding na 25 februari 2023 betalen we niets meer terug.
Wilt u a.u.b. bij verhindering uw plaats niet zelf doorgeven aan derden!!
Orkestleden:
Bent u genoodzaakt te annuleren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Laurens Huige:
laurens.huige@live.nl. dit in verband met het zoeken van vervanging.

COVID-19
Wanneer de Scratch door beperkende maatregelen  weer niet door kan gaan, storten wij uw deelnemerssom minus door ons gemaakte onkosten terug. Wij volgen de instructies van RIVM en kabinet.
KAARTVERKOOP
Het concert van de Scratch Messiah is zaterdag 4 maart 2023, aanvang 19.30 uur. Kaarten voor volwassenen € 15,-- (bij aankoop van vijf kaarten voor volwassenen is de vijfde gratis)
Jongeren t/m 17 jaar € 1,--.

Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij:

    • Reserveren via ons e-mail adres: scratchmessiah@zeelandnet.nl
    • Boekhandel ’t Spui, Oude Markt 5, Vlissingen
    • Boekhandel de Koperen Tuin, Keizersdijk 16, Goes
    • Boekhandel van de Sande, Noordstraat 55, Terneuzen
    • Tijdens de pauzes van de repetities bij ons informatiepunt
    • Op de avond zelf aan de kassa van de Sint Jacobskerk vanaf 18.45 uur.
    • De kaartverkoop op genoemde adressen start  rond 4 februari 2023

BEREIKBAARHEID KERK/PARKEREN
Vlissingen en de Sint Jacobskerk zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer: Trein, (trein)taxi, bus en fiets/voetgangersveer.
In het hele centrum van Vlissingen geldt betaald parkeren. Buiten deze zone is gratis parkeren mogelijk.
Naast de kerk is parkeergarage De Fonteyne; scratch-deelnemers kunnen hier de gehele dag en avond tegen gereduceerd tarief parkeren. De prijs van een uitrijkaart was in 2020 € 10,--. Wanneer u gebruik wilt maken van door ons aangeboden uitrijkaart dan dient u bij het binnengaan van de parkeergarage een gewone parkeerkaart te trekken, dus geen T- Tag of bankkaart gebruiken.
Op vertoon van deze parkeerkaart kan tijdens de pauze in de Sint Jacobskerk een uitrijkaart worden gekocht.
De route naar de parkeergarage is in Vlissingen duidelijk aangegeven. Wij wijzen er op dat er in verband met de veiligheidsvoorschriften absoluut niet geparkeerd mag worden in de kerktuin of op de Oude Markt.
De Sint Jacobskerk (*), het Cine -Café (restaurant)  (**) en de parkeermogelijkheden staan aangeven op het kaartje .