Boodschap van het bestuur

Boodschap van Jules

Bericht van Cisca en Maarten

Beste Scratchvrienden en –vriendinnen,

Afgelopen zomer heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Maarten Steenbeek. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Scratch ook bij hem als voorzitter in goede handen zal zijn. Ik was met veel plezier jullie voorzitter, blijf in het bestuur en hoop jullie weer terug te zien op 19 februari 2022!

Cisca Geerse

Ik dank allereerst Cisca voor de vele jaren dat ze met enthousiasme en toewijding voorzitter was. Mijn voorzitterschap begint midden in coronatijd en begon dus met het afgelasten van de Scratch 2021. Maar we sluiten ons graag aan bij onze dirigent Jules van Hessen – bekijk zijn filmpje! Ook wat mij betreft dus graag: Tot ziens!

Maarten Steenbeek