Aanmeldingsinformatie voor Scratch Messiah Zeeland 2024

U KUNT NU INSCHRIJVEN VOOR DE 23E SCRATCH MESSIAH O.L.V. JULES VAN HESSEN

DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP ZATERDAG 2 MAART 2024

IN DE SINT JACOBSKERK TE VLISSINGEN

 

 

OM BIJ HET BEGIN TE BEGINNEN

 

Al sinds jaar en dag wordt er in Engeland en Nederland op verschillende plaatsen gescratcht!

Sinds 2000 heeft Zeeland zijn eigen Scratch Messiah en nu alweer voor de 23e keer.

Wat is “scratchen”?

Beginning from scratch” betekent in het algemeen: helemaal aan het begin beginnen.

Wat muziek betreft: in één dag met een groep mensen een muziekstuk instuderen en uitvoeren. Naast de deelnemers, die al eerder, soms meerdere keren, hebben deelgenomen en hun partij kennen , kunnen ook beginners meedoen, zij worden dan de ervaren deelnemers geholpen.

’s Morgens lijkt het nog “niets” en ’s avonds is het “heel wat”.

 

WAT GAAN WE DOEN?

 

Bij de Scratch Messiah Zeeland draait het om de Messiah van G.F. Handel

We zingen en spelen bij voorkeur uit de Novello uitgave NOV 070134 of uit Ed. Peters nr 7317.

Deze koorpartituur dient u zelf aan te schaffen.

Via You tube of internet zijn voldoende goede oefenbestanden te beluisteren of te downloaden. B.v. Choralia of Cyberbass.

 

WANNEER? EN WAAR

 

Op zaterdag 2 maart 2024 wordt de hele dag gerepeteerd in de Sint Jacobskerk te Vlissingen

Dirigent Jules van Hessen weet met zijn jarenlange scratch- ervaring iedereen optimaal te inspireren.

’s Avonds om half acht is de uitvoering.

 

 

WIE DOEN MEE?

 

- KOOR

Sopranen, alten, tenoren en bassen. Iedereen die graag de Messiah mee wil zingen is van harte welkom. Met ongeveer 225 zangers wordt - samen met orkest en solisten - muziek gemaakt in een vrolijke, ontspannen sfeer. Er wordt wél van u verwacht dat u uw partij kent, maar u mag heus wel eens een nootje missen.

- SOLISTEN

Dit jaar worden de solopartijen weer door professionele solisten gezongen. (zie website)

- KLEINKOOR

Ook dit jaar worden de koren “Let all the angels” en “Let us break” resp. Peters nrs. 33 en 39 of Novello nrs. 35 en 41 gezongen door de solisten, aangevuld met een klein aantal gevorderde koristen. Hiervoor kunt u zich aanmelden. Deze koren behoeven de overige koorleden dit jaar dus niet in te studeren.

Het “Grave”deel van koor “Since by man came death” Novello 46 of Peters 48 wordt door de solisten gezongen, waarna het koor bij het allegro invalt.

- ORKEST

Het orkest is van wezenlijk belang voor het welslagen van het geheel. Daarom moet het aan bepaalde eisen voldoen en stellen we het zelf samen. We nodigen hiervoor strijkers en blazers (fagotten, trompetten, hobo’s) en een paukenist uit, evenals een organist en een klavecinist.

Wel laten we altijd enkele plaatsen open voor nieuwe vergevorderde amateurmusici die mee willen doen. Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Laurens Huige, mail scratchorkest@gmail.com hij laat u graag de mogelijkheden weten.

 

ZO KUNT U ZICH INSCHRIJVEN

 

De kosten voor deelname zijn € 40,-- voor volwassenen , jongeren onder de 20 of studenten € 20,--

Via de website kunt u het inschrijfformulier invullen en verzenden. U krijgt dan een automatische

ontvangstbevestiging met betaalinstructies. Na betaling is uw inschrijving definitief.

Wanneer u bij een te groot aantal aanmeldingen niet geplaatst kunt worden, wordt u hier over

geïnformeerd en wordt u op een wachtlijst geplaatst..

Mocht u met een familielid of vrienden samen willen zingen geef dit dan aan in het blokje

opmerkingen

 

 

EN DAN?

 

Als u bent geplaatst, ontvangt u medio december 2023 een deelnameformulier met uitgebreide informatie over de Scratchdag op 2 maart 2024. Wij verzoeken dit goed en grondig te lezen.

Kunnen wij u door een te groot aantal aanmeldingen niet plaatsen, ook dán ontvangt u bericht van ons.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om mee te doen, dan kunt u dit schriftelijk of per mail melden tot 2 februari 2024 . U krijgt uw storting dan z.s.m. terug.

Let op! Bij afmeldingen na deze datum wordt geen terugbetaling meer gedaan!

 

GLOBAAL DAGSCHEMA VAN ZATERDAG 2 maart 2024

 

09.00 precies kerk open/inchecken

09.30 – 12.30 repeteren, met pauze

12.30 – 14.00 mogelijkheid voor Lunch in Cine Café, Spuikomweg 3 U heeft dan een keuze tussen een rundvlees hamburger met salade, frites en mayonaise of een vegetarische burger ook met salade, frites en mayonaise.

Op tafel staat voldoende water, drankjes zijn voor eigen rekening. Prijs lunch € 16,50

Lunchcafé ligt op loopafstand van kerk en boulevard

Uiteraard kunt u ook zelf in de stad iets regelen of een lunchpakket meenemen.

14.00 – 17.15 repeteren, met pauze

17.30 – 19.00 pauze: boterhammetje neemt u zelf mee. Wilt u soep, dan koopt u daar ’s morgens een munt voor. Uiteraard kunt u even de stad in of langs zee gaan wandelen.

19.30 – 22.30 uitvoering en na afloop (als u wilt) gezellig even napraten.

 

LUISTEREN EN ANDERE ZAKEN

 

Niet iedereen zal kunnen of willen meedoen. Maar u bent met uw familie, vrienden en vriendinnen natuurlijk van harte welkom om ’s avonds naar de uitvoering te komen luisteren.

Een volle kerk is voor de deelnemers heel plezierig musiceren. Noteer de datum alvast in uw agenda.

De kaarten zijn te bestellen via uw inschrijving en mettertijd verkrijgbaar bij de voorverkoop adressen en ’s avonds aan de kerk of te reserveren via ons mail adres á € 17,50 volwassenen en kinderen € 1.-- G

Wellicht kent u mensen de ook willen meedoen verwijs hen dan naar onze website.

Is uw mailadres gewijzigd of wilt u geen informatie meer van ons ontvangen, meldt ons dit dan.

e-mail: scratchmessiah@zeelandnet.nl website: www.scratchzeeland.nl

 

SPONSOREN GEZOCHT

 

Ook de Scratch heeft te maken met prijsstijgingen. En die zijn zoals u weet niet gering. Naast de financiële bijdragen van de deelnemers wordt er al vele jaren een beroep gedaan op enkele trouwe sponsoren. We zijn heel blij dat dit tot op heden nooit tevergeefs is geweest. Maar de basis is smal en het is zaak om deze te verbreden. Daarom de oproep aan u om ons daarbij te helpen. Wilt u dat doen? Mocht u een sponsor aandragen of ons met succes een gesprek met een kandidaat laten aangaan, dan mag u gratis deelnemen. Daarnaast nodigt het bestuur u op de Scratch-dag dan graag uit voor de lunch.

Resultaat melden aan ons e-mailadres, zie hierboven.